XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 292/22, 354/30, 354/33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol - Huwniki 292/22, 354/30, 354/33
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 25 czerwca 2019 r.
GN.6840.5.19
 
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Fredropol.
 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki Powierzchnia działki w ha Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości w PLN Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Huwniki 292/22 26,6484 PR1P/00019918/4 700 000,00 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt bardzo nieregularny, teren o znacznych spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi. LsIV-26,6484 ha.
Huwniki 354/30 0,3054 PR1P/00102591/4 30 000,00 Nieruchomość gruntowa rolna z możliwością dojazdu z drogi lokalnej. Nieruchomość nie posiada żadnego uzbrojenia. Położona jest w sąsiedztwie rzeki Wiar. Teren płaski, kształt bardzo nieregularny. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarach o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. RVI -0,2784 ha N -0,0270 ha.
Huwniki 354/33 0,3825 PR1P/00102591/4 36 000,00 Nieruchomość gruntowa rolna z możliwością dojazdu z drogi lokalnej. Nieruchomość nie posiada żadnego uzbrojenia. Położona jest w sąsiedztwie rzeki Wiar. Teren płaski, kształt nieregularny. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol teren objęty wyceną zlokalizowany jest w obszarach o przeznaczeniu na cele rekreacyjne i wypoczynku sezonowego. RVI – 0,3825 ha.
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust., 1 pkt 1 i pkt 2 upływa w dniu 06.08.2019 r. Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 25.06.2019 r. do 16.07.2019 r.
 
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2019-06-25
Publikujący Admin - Admin 2019-06-25 13:47
Modyfikacja Admin - Admin 2019-06-25 14:41