XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Huwniki, Młodowice
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol - Nowe Sady, Huwniki, Młodowice
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol
 
Fredropol, dnia 07.05.2018 r.
GN.6845.5.18
Wójt Gminy Fredropol
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie Gminy Fredropol.
 
Obręb
Geodezyjny
Nr działki
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości oraz
sposób zagospodarowania
 
Powierzchnia działki w ha
 
Okres trwania dzierżawy
Cel dzierżawy
Nowe Sady Część działki nr 22/1 o pow. 0,0500 ha z pow. 0,6500 ha KW Nr PR1P/00072276/0, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0500 3 lata handlowy
Huwniki Część działki nr 29 o pow. 0,0015 ha z pow. 0,2000 ha KW Nr PR1P/00019911/5 brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0015 3 lata handlowy
Młodowice Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0020 3 lata ustawienie garażu
Młodowice Część działki nr 2/109 o pow. 0,0020 ha z pow. 0,0634 ha, KW Nr PR1P/00069442/1, brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol – tereny wskazane do zabudowy osiedleńczej 0,0020 3 lata ustawienie garażu
 
Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19
tel. 16 6719818 wew. 40
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 07.05.2018 r. do 28.05.2018 r.
 
Wójt Gminy Fredropol
 mgr Mariusz Śnieżek
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłAdministrator BIP - Admin2018-05-07
Publikujący Admin - Admin 2018-05-07 13:50