XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Fredropol o przystąpieniu do sporządzania zmian

Ogłoszenie

Wójta Gminy Fredropol

o przystąpieniu do sporządzania zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fredropol"

 

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 poz 717 oraz z 2003r. oraz Dz.U. nr 6 poz 41 z 2004r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Fredropol uchwały nr VII/47/07 z dnia 31 maja 2007r. o przystąpieniu do sporządzania zmian "Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fredropol".

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol, 37-734 Fredropol 15, w terminie do 13 lipca 2007r.

Wniosek winien zawierać Nazwisko i Imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Wójt Gminy Fredropol

 

mgr Zbigniew ŻAK

Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
Wytworzył2007-07-06
Publikujący -