2018-02-15 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.02.2018 r.

2018-02-14 - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 08.02.2018 r.

2017-12-08 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.12.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego.

2017-12-08 - Rozporządzenie nr 6/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dna 1 grudnia 2017 dot. odstrzału dzików

2017-11-20 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17.11.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Makowa i Gruszowa oraz oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

2017-11-09 - Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 08.11.2017 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

2017-10-19 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fredropol w roku 2017.

2017-10-06 - Ogłoszenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 05.10.2017r.

2017-10-03 - Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 02.10.2017 r.

2017-06-08 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.06.2017 r.

2017-05-08 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2017

2017-03-09 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.03.2017 r.

2017-03-09 - Informacja (Podkdarpacki Urząd Wojewódzki) z dnia 03.03.2017 r.

2017-02-20 - Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2017 r.

2017-02-20 - Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2017 r.

2017-02-10 - Ogłoszenie

2015-06-16 - Obwieszczenie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w Rybotyczach

 

2015-05-27 - Zawiadomienie - Rozbudowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni w Rybotyczach

 

2015-04-28 - Obwieszczenie w sprawie Rozbudowy Kanalizacji Sanitarner i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rybotyczach

 

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym w sprawie Rozbudowy kanalizacji w Rybotyczach

 

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy tymczasowego

składowiska wypalonego paliwa jądrowego

 

Obwieszczenie w sprawie budowy tymczasowego SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA

JĄDROWEGO

 

Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydobycia kruszywa ze złoża "Nowe Sady IV"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy  słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie tymczasowego składowiska WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO na Ukrainie