VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/3
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/3

 

 

Fredropol, dnia 13.10.2022 r.

GN.6840.4.1.21-22

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Młodowice

PR1P/00094634/8

204/3

0,4097

5 000,00

50 000,00

10:00

Nieruchomość gruntowa, uzbrojona, o kształcie nieregularnym teren płaski. Działka zadrzewiona i zakrzewiona. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka przeznaczona jest na cele zabudowy osiedleńczej. Dojazd do działki z drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. PsIII-0,4097 ha

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 10.11.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 22.10.2021 r., 07.12.2021 r., 11.01.2022 r., 18.02.2022 r., 29.03.2022 r., 11.10.2022 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Data składania ofert:
2022-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-10 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-10-13 12:14:00
PublikującyAdmin 2022-10-13 12:14:59

Rejestr zmian