III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Rybotycze 500/2, 504/2
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-11-14 11:59:34: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Rybotycze 500/2, 504/2

 

Fredropol, dnia 28.09.2022 r.

GN.6840.2.1.22

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Rybotycze

PR1P/00089104/6

500/2

4,5400

19 000,00

190 000,00

09:00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren w znacznych spadkach. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. LsV-0,3100 ha, PsLzrIV-4,23 ha

Rybotycze

PR1P/00089104/6

504/2

8,9000

41 000,00

410 000,00

09:30

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren oraz jego sąsiedztwo silnie zróżnicowane pod względem rzeźby terenu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Park krajobrazowy, Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar, Tereny lasów. PsLzrIV-4,7300 ha, PsLzrV-4,1700 ha

 

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Przetargi odbędą się w dniu 03.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 28.10.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 12.07.2022 r., 20.09.2022 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

 

Data składania ofert:
2022-11-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-10-28 23:59:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-09-28 11:45:00
PublikującyAdmin 2022-09-28 11:46:08
Modyfikował(a) Admin 2022-11-14 11:59:34

Rejestr zmian