I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/52, Sierakośce 141/2
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-09-28 09:34:35: Dodano wynik do przetargu
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/52, Sierakośce 141/2

 

Fredropol, dnia 18.08.2022 r.

GN.6840.5.1.22

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Fredropol ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Nowe Sady

PR1P/00072276/0

612/52

0,2110

1 800,00

18 000,00

11:00

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieuzbrojona, kształt nieregularny, teren płaski. Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w terenach objętych zapisami: Przemysko-Dynowski obszar chronionego krajobrazu, złoża kruszywa wskazane do eksploatacji, obszary rolne wyłączone z zabudowy, tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar. Przeniesienie prawa własności nastąpi wraz z ustanowieniem na niej służebności gruntowej przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 627 obrębu Nowe Sady celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. PsIV – 0,0428 ha, PsV – 0,1682 ha

Sierakośce

PR1P/00053424/4

141/2

0,2800

2 200,00

22 000,00

11:30

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieuzbrojona, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka zadrzewiona i zakrzewiona – drzewa samosiejki. Wzdłuż granicy działki od strony wschodniej przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka zlokalizowana jest w terenach objętych zapisami: Przemysko-Dynowski obszar chronionego krajobrazu, obszary rolne wyłączone z zabudowy. RIVa - 0,28 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej. Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40. Przetargi odbędą się w dniu 20.09.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 15.09.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Data składania ofert:
2022-09-20 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-15 23:59:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-08-18 11:22:00
PublikującyAdmin 2022-08-18 11:23:09
Modyfikował(a) Admin 2022-09-28 09:34:35

Rejestr zmian